NÁVODY
základy světa
sídlo frakce
jak se stát císařem
základní ukazatele postavy, smrt
armáda, bitvy
soudy
politika
oblékání
lov zvěře
pěstování plodin
objevování a obchod
chov zvířat
hra kostky
hra vrhcáby
stavby
houbaření
sňatky a děti
jízda na koni
rybaření
reputaceBITVY, VRAŽDY A KONFLIKTY

Bojovat můžete s kýmkoli. Pokud bojujete s obyvatelem, můžete si vybrat místo zabití chycení. Pokud vyhrajete objeví se vám obyvatel v adresáři. Bezdůvodné napadení je trestný čin, pokud nebojujete proti někomu kdo je za trestný čin hledán. Pak je vám naopak po jeho zabití vyplacena odměna. Více naleznete v položce soudnictví. Můžete také lovit zvěř, více o lovu naleznete v položce lov zvěře.

Při klasickém konfliktu s jiným hráčem, nebo obyvatelem vždy jedna strana konfliktu umírá spolu s celým vojskem, druhá často utrpí ztráty. Vítězný vůdce vojska získává i veškeré peníze, které má u sebe poražený. Bojují jednotky obou frakcí z celé oblasti (tj všech velitelů a staveb). Před bojem získává útočící strana odhad rozložení sil. O bitvě je sepsána krátká zpráva kterou si lze kdykoli přečíst v menu bitvy. Pokud je protivník jiný hráč tak je mu poslán i vzkaz. Napadený hráč nemusí být připojen online, konflikt může vyvolat i útok na jeho volně stojící jednotku / obyvatele. Po vítězné bitvě se postavě zlepšuje vlastnost válečnictví.

RADY A TIPY V BITVÁCH
- pokud se chystáte na bezdůvodné napadení kohokoli, pacifikujte v oblasti nejprve městskou stráž a elitní gardu. V opačném případě vás po bitvě zatknou a půjdete do vězení!
- důležité oblasti se snažte opevnit postavením pevnosti nebo kasáren. Jednotky se v případě napadení zapojí do bitvy
- u útočníka a všech jeho jednotek se počítá pouze útočná síla, u obránce pouze obranná síla.

ZÁSOBOVÁNÍ JEDNOTEK
- volně postavené jednotky v sektoru vydží zůstat na místě pouze omezený počet měsíců, poté také dezertují - počet měsíců zjistíš kliknutím na jednotku


SESTAVOVÁNÍ JEDNOTEK
- římské jednotky vyrábíš zdarma ve stavbě kasárna
- jakékoli jednotky vyrábíš jedorázově ve stavbě kasárna - ruční výroba
- římské jednotky lze sestavit i bez vojenské budovy v menu samovýroba
- ke každé jednotce potřebuješ u jednorázové výroby a samovýroby vojenského brance a specifické zbraně, nástroje a brnění
- v menu lidé můžete sestavit i jednotky městská stáž a elitní garda


ZÁKLADNÍ PŘEHLED BITVY ZAPOJENÍ SIL DO BITVY
Síly se počítají u obou stran konfliktu následovně:
+ útočná zbraň velitele + 3 kusy zbroje velitele
+ základní síla velitele/obyvatele.
+ válečné umění velitele - celkový součet postavy je zvednut o procenta válečného umění (tj. max může vše vylepšit na dvojnásobek)
+ síla všech vojenských jednotek a obyvatel v adresáři velitelů
+ síla všech vojenských jednotek (+stráž a elitní garda) umístěných ve stavbách v oblasti kde došlo ke konfliktu.
U kasáren a pevností se výrazně zvyšuje obranná síla jednotek v nich umístěných (dle typu stavby až o 100%)
+ síla všech volně umístěných jednotek obou frakcí v oblasti.
+ síla všech psů vypuštěných majitelem v oblasti


POLITIKA A JEDNOTKY
- Pokud jsi správce města, pomáhají ti při útoku i obraně ve městě všechny jednotky v oblasti v majetku Římské říše.
- Pokud jsi správce provincie, pomáhají ti při útoku i obraně v provincii všechny jednotky v oblasti v majetku Římské říše.
- Pokud jsi císař, pomáhají ti při útoku i obraně v provincii všechny jednotky v oblasti v majetku Římské říše.
- Pokud napadáš občana, vojenské jednotky nebo budovy v majetku Římské říše, jednotky se k tobě nepřidají, naopak bojují proti tobě.
- Pokud napadneš kohokoli s podobnou politickou funkcí, přidávají se tyto jednotky na stranu obránce

NÁMOŘNÍ BITVY
Námořní bitva má stejná pravidla jako klasická pozemní bitva s jedním rozdílem. Počítá se pouze obranná a útočná síla lodí. Pokud převážíte silnou armádu tak si dej velký pozor, může být poměrně lehce potopena, pokud nemáš dostatečně silnou flotilu!

ALIANCE
U domácí stránky frakce nebo osoby můžeš nabídnout vojenskou alianci. Za tuto alianci můžeš požadovat nebo naopak nabízet peníze. Zároveň navrhneš dobu trvání aliance v měsících. Pokud protistrana schválí tvojí nabídku, utvoříte alianci.
Během aliance na sebe nemůžete útočit. Nelze ani útočit na protivníka, který má alianci se stejným partnerem a jeho jednotky se nacházejí v oblasti bitvy.

Při bitvě se k tobě přidávají všechny jednotky tvých spojenců ve stavbách i volně stojící.

VYHLÁŠENÍ VÁLKY
Pokud provedeš jakoukoli nepřátelskou akci (např. bitvu, podplácení, plenění, krádeže) proti frakci ovládanou jiným uživatelem, nebo frakci ovládanou systémem, vyhlásíš této frakci válku. Válka je vždy vyhlášena na omezený počet měsíců, poté se vše vrací do normálu. Vyjímkou je poškození tvojí reputace u frakce ovládané systémem. Přehled vyhlášených válek nalezneš v položce války, bitvy,aliance.

Ihned začíná regulérní válka a až do konce této války se nepovažují vzájemné nepřátelské akce za kriminální činy. Nelze vyhlásit válku žádnému státu, nebo říši. Do vyhlášení války nespadá krádež sklizně nebo zvířat.NAPADENÍ PŘI NÍZKÉ REPUTACI
Pokud děláš nepřátelskou činnost proti městům, státům, nebo ostatním frakcím ovládaným systémem, klesá tvoje reputace. Pokud dosáhne ukazetele -100%, tyto frakce na tebe útočí pokud potkají někde člena tvojí frakce. Poškození reputace je trvalé, dokud si jí u protistrany nezlepšíš službami. Vyjímkou je pouze Římská říše a Parthská říše, kde se ti reputace sama každý následující měsíc vylepšuje o 1% až na 0% (neutrální). Více nalezneš v kapitole reputace

VÝZVA CÍSAŘE K ZAPOJENÍ SE DO VÁLKY
Pokud je napadena Římská říše jiným státem, při invazi barbarů, nebo při útoku na jiný stát můžeš být vyzván, aby jsi se k válce přípojil. Je to nařízení, takže jsi ihned po výzvě ve válce se všemi protivníky Římské říše v konfliktu. Pokud se zapojíš, můžeš beztrestně loupit, vraždit a páchat na protivníkovi cokoli chceš po celou dobu konfliktu.návod / historie / slavné bitvy / divy světa / císaři