NÁVODY
základy světa
sídlo frakce
jak se stát císařem
základní ukazatele postavy, smrt
armáda, bitvy
soudy
politika
oblékání
lov zvěře
pěstování plodin
objevování a obchod
chov zvířat
hra kostky
hra vrhcáby
stavby
houbaření
sňatky a děti
jízda na koni
rybaření
reputaceSTAVBY

Ve všech městech můžeš stavět různé typy budov, města upravovat a zvelebovat. Provozováním budov si můžeš přijít na zajímavé peníze. Celý svět se skládá z tzv. oblastí. Základem pro maximální přijem ze staveb je udržení celé oblasti v harmonii. Obyvatelé v obytných stavbách přinášejí peníze a možnost práce, za to mají nároky na zábavu, víru, zdraví a vzdělání v oblasti. Výrobní stavby vyrábějí zboží, mají ale požadavky na zaměstnance. Stavby služeb zajišťují zábavu, chrámy víru, nemocnice zdraví a školy vzdělání. Tyto stavby také produkují peníze a mají požadavky na zaměstnance. Pokud je oblast nespokojená, nebo chybí zaměstnanci, začne klesat produktivita práce. Pokud produktivita klesne pod určitou úroveň, oblast nevyrábí ani z ní nemáš přijem.

TYPY STAVEB

- mimo tvoje sídelní město stavby postupně chátrají a musíš je opravovat.
- jakoukoli budovu lze zbořit nebo obsadit. Pokud boříš, nebo obsadíš cizí budovu, je to bráno jako válečný akt a musíš nejprve porazit posádku a armády majitele, pokud se v oblasti nacházejí
- při stavbě si nejprve koupíš od státu pozemek, pak máš určitý čas na to vložit na parcelu požadované suroviny k výstavbě . Pokud se ti to do stanovené lhůty nepovede je pozemek opět uvolněn (neplatí pro sídelní město). Suroviny může vkládat jakýkoli hráč/postavaOBYTNÉ STAVBY
- každá obytná stavba má určitý počet mužů a žen, můžeš vkládat nové. Pokud jsou v budově muži i ženy rodí se nový obyvatelé
- společnost se dělí na kasty - otroky, plebejce, patricie, aristokraty, vojáky.
- Každá kasta má svoji oddělenou budovu, každá má jiné požadavky
- obyvatelé mají požadavky na zábavu, vzdělání, víru a zdraví v oblasti
- pokud nejsou požadavky uspokojeni, neplatí ti daně

Prodej zboží obyvatelům
- uživatelé také mohou nakupovat určité zboží dle kasty ke které patří - pokud ho vložíš do skladu stavby, koupí ho od tebe za zajímavé ceny
- každá obytná budova disponuje skladem kam lze ukládat potřebné zboží pro obyvatele nebo potraviny a nápoje.
- zboží může vkládat jakýkoli hráč/postava, vybírat pouze majitel stavbyVÝROBNÍ STAVBY
- každá stavba může zdarma vyrábět jeden typ zboží, ten vybíráš na domácí stránce stavby
- každá stavba má požadavek na zaměstnance - pokud nejsou v oblasti, nebo v oblasti není produktivita, stavba nevyrábí nebo vyrábí méně

Manuální výroba
- ve stavbě můžeš vyrobit i jednorázově -k výrobě zboží musíš mít dostatek požadovaný surovin potřebných pro výrobu zboží a musíš mít zajištěny zaměstnance z požadované kasty
- při každé výrobě vyplatíš mzdy zaměstnancům
- každá výrobní budova disponuje skladem kam lze ukládat potřebné suroviny pro výrobu, případně vyrobené výrobky
- zboží a suroviny může vkládat jakýkoli hráč/postava, vybírat pouze majitel stavbySTAVBY SLUŽEB
- stavby zabezpečují uspokojení požadavků obyvatel na zábavu, vzdělání, zdraví a víru.
- při absenci těchto staveb klesá produktivita v oblasti. Při nízké produktivitě nedostáváš daně ani se nevyrábí
- každá stavba má požadavek na zaměstnance
- v některých budovách lze provozovat hazardní hry, v některých závody vozatajů nebo gladiátorské zápasy
- do budovy lze vkládat pouze specifické zboží které lze v daném typu budovy služeb skladovat
- zboží může vkládat i nakupovat jakýkoli hráč/postavaOBCHODNÍ STAVBY
- do budovy lze vkládat libovolné zboží k prodeji, které máš ve svém adresáři
- prodej a výkup je aktivní, pokud máš alespoň jeden kus zboží na skladě a není nastavena nulová cena za prodej/výkup
- podle velikosti tržnice je limitován počet kusů jednotlivého zboží, počet položek není nijak omezen
- každá stavba má požadavek na zaměstnance
- zboží může prodávat a kupovat jakýkoli hráč/postava která splní tvoje nastavení prodeje/výkupuSKLADOVACÍ STAVBY
- do budovy lze vkládat libovolné zboží, které máte ve svém adresáři
- podle velikosti skladu je limitován počet kusů jednotlivého zboží, počet položek není nijak omezen
- každá stavba má požadavek na zaměstnance
- zboží může vkládat jakýkoli hráč/postava, vybírat pouze majitel stavbyVODNÍ STAVBY
- jedná se o stavby produkující vodu (např. studny)
- nemají požadavek na zaměstnance
- v jednom cyklu přibude v objektu voda dle velikosti stavby (v nejmenší nejméně)
- vodu může brát jakýkoli hráč/postavaTĚŽEBNÍ STAVBY
- těžební stavbu lze postavit pouze v místě kde se nachází střední a velké ložiska horniny. Vyjímkou je kamenolom - ten lze postavit všude
- pro výrobu opracovaného dřeva postav tesařství
- každá stavba má požadavek na zaměstnance
- zboží a suroviny může vkládat jakýkoli hráč/postava, vybírat pouze majitel stavby


návod / historie / slavné bitvy / divy světa / císaři