NÁVODY
základy světa
sídlo frakce
jak se stát císařem
základní ukazatele postavy, smrt
armáda, bitvy
soudy
politika
oblékání
lov zvěře
pěstování plodin
objevování a obchod
chov zvířat
hra kostky
hra vrhcáby
stavby
houbaření
sňatky a děti
jízda na koni
rybaření
reputaceNÁVOD - SOUDNICTVÍ, ZLOČINY, TRESTY

I v tomto antickém světe funguje systém soudnictví, práva, zločinů a trestů. Pokud provedeš protiprávní činnost (např. krádež, vražda atd...), je tvůj zločin zveřejněn a na tvojí hlavu je vypsána odměna. Většina zločinů je po určitém počtu měsíců promlčena, pak zůstává tvůj zločin nepotrestán, je smazán a jsi naprosto čistý.

V případě spáchání zločinu je na tvojí hlavu vypsána odměna. Pokud tě kdokoli kdekoli v celé říši zabije, obdrží tuto odměnu a navíc se nejedná o zločin. Dávej si tedy pozor na ostatní obyvatelé řiše a nechoď neozbrojen, pokud nemáš čisté svědomí a rejstřík trestů.

Zároveň si všechna města hlídají vlastní pořádek. Ve městě kde jsi spáchal zločin můžeš být zadržen městskou stráží a odsouzen dle trestního práva k vězení nebo smrti. Vyhýbej se tedy městům, kde jsi hledaný pro zločin.

SEZNAM MOMENTÁLNĚ DOSTUPNÉ KRIMINÁLNÍ ČINNOSTI
1) vražda obyvatele
- kteréhokoli obyvatele ve světě můžete zavraždit - tento čin bude posuzován jako vražda

2) vražda obyvatele tvým zvířetem
- pokud máš ochočené zvíře (např. vlka), vyšleš ho do stejné oblasti kde se nacházejí obyvatelé, vlk tyto obyvatele zpravidla napadne a zavraždí. Tento čin je posuzován jako organizovaná vražda

3) podplacení obyvatele
- kteréhokoli obyvatele můžeš koupit - tento čin je posuzován jako podplácení

4) krádež úrody z pole
- můžeš ukrást úrodu z pole v době sklizně ze státních polí, nebo od ostatních uživatelů - tento čin je posuzován jako krádež

5) krádež zvířat z ohrad
- můžeš ukrást z ohrad zvířata z majetku státu, nebo od ostatních uživatelů - tento čin je posuzován jako krádež

návod / historie / slavné bitvy / divy světa / císaři