NÁVODY
základy světa
sídlo frakce
jak se stát císařem
základní ukazatele postavy, smrt
armáda, bitvy
soudy
politika
oblékání
lov zvěře
pěstování plodin
objevování a obchod
chov zvířat
hra kostky
hra vrhcáby
stavby
houbaření
sňatky a děti
jízda na koni
rybaření
reputaceHLAVNÍ PRAVIDLA HRY
Cílem hry je projít se všemi svými 15ti kameny vyznačenou cestou dříve než soupeř. Hráči se pravidelně střídají v tazích, které začínají hodem kostek a následně pokračují pohybem kamenů podle počtu hozených bodů. Každý hráč začíná na opačné straně cesty (viz obrázek). Podle hozených bodů posouvá při tahu své kameny do poslední ohrádky, a to buď dva, nebo po sečtení bodů z obou kostek jeden kámen. Vždy musí však postupovat nejprve podle první kostky a poté podle druhé. Pokud se dostane se všemi kameny na poslední část svojí cesty (poslední ohrádky), může začít kameny vyvádět.

Na jednom poli může být při hře umístěn libovolný počet vlastních kamenů. Pokud však tah končí na poli, kde již je soupeř, nastávají dvě možnosti. Pokud je pole obsazeno pouze jedním soupeřovým kamenem, je tento kámen vyhozen z desky (do její prostřední části viz. obr). Soupeř s ním musí znovu nejprve vstoupit do hry a teprve pak může postupovat se svými ostatními kameny. Pokud je však pole obsazeno více než jedním soupeřovým kamenem, hráč na toto pole vstoupit již nesmí. Takovéto obranné postavení více kamenů na jednom poli se nazývá most a slouží k znesnadnění průchodu soupeře.

Hra končí vítězstvím hráče, který jako první vyvede všechny své kameny. Pokud hráč nemůžte táhnout, může přeskočit, nebo nedokončit svůj tah. Pokud hráč hodí dvě stejná čísla, hraje 4x hodnotu kterou hodil na kostce (tj. 2 čtyřky=4x posun o čtyři).


návod / historie / slavné bitvy / divy světa / císaři