Bitva na pláni Idistaviso

Datum: rok 16
Místo: řeka Vezera
Výsledek: porážka Germánů

Soupeři:Římská říšeGermánské kmeny
Velitelé:GermanicusArminius
Vojsko:4-8 legionůneznámé
Ztráty:neznáméneznámé


Bitva na pláni Idistaviso

Předehra

V roce 9 Řím utrpěl jednu z nejhorších porážek. V bitvě v Teutoburském lese germánský vůdce Arminius porazil tři římské legie pod vedením Publia Quincitilia Vara. Ačkoli byla situace velice vážná, Řím se nechtěl vzdát bez boje. Hned další rok byl velitelem Germánie zvolen budoucí císař Tiberius. Ten rychle doplnil ztracené legie a dokonce hranici posílil o dvě další. V té době se na Rýně nacházelo celkem 8 římských legií. V následující letech římské impérium posílalo vojenské výpravy za Rýn, aby pustošily území Germánie. Velitele Tiberia v roce 13 vystřídal jeho synovec Germanicus. Ten posílal vojenské výpravy stále dál, až se mu v letech 13 – 16 podařilo zajmout těhotnou ženu samotného vůdce Arminia a získat zpět dva ze tří orlů legií ztracených v Teutoburském lese. Následně navštívil i Teutoburský les, kde pohřbil pozůstatky padlých Římanů. V roce 15 mu byl udělen triumf za zásluhy a v roce 16 podnikl další výpravy za Rýn. Dostal se až na území kmene Cherusků, jehož náčelníkem byl dříve sám Arminius. Ten to samozřejmě nemohl brát na lehkou váhu, shromáždil novou armádu a vydal se Germanicovi vstříc. Oba vojevůdci se potkali na pláni Idistaviso.

Místo bitvy

Přesné místo bitvy dodnes není známo. Z starověkých rukopisů se ví, že leželo na pravé straně řeky Vezery, někde mezi městy Minden a Rinteln (západně od Osnabrücku a severně od Bielefeldu). Pláň byla nedaleko zalesněné krajiny.

Rozmístění

Germáni

Arminius obsadil rovinu, kopce a kraje lesa. Pravé křídlo sahalo až k lesu, střed tvořili bojovníci kmene Cherusků, kteří zaujali pozici na hřbetech kopců a levé křídlo obsadilo planinu. Jejich bojovým plánem bylo nejspíše vyprovokovat Římany k útoku, k jejich následnému zatažení do lesa a následného útoku Cherusků na roztříštěné římské formace.

Římané

Germanicus dal jako předvoj galské a germánské auxilie (pomocné sbory), za nimi stáli lučištníci, dále 4 legie, 2 kohorty praetoriánů a vybraná jízda, ve které byl i Germanicus a za nimi následovaly další 4 římské legie. Celou kolonu uzavírali lehkooděnci spolu s jízdními lučištníky a kohortami spojenců. Vojsko táhlo velice opatrně připravené změnit formaci na bitevní šik.

Bitva

Jakmile se Římané přiblížili k vyčkávajícím Germánům, začal útok. Germáni se vyhrnuli na Římany, kteří vytvořili bitevní šik. Hlavně útok Cherusků, kteří zaútočili z výše položených míst, měl být pro Římany osudový. Germanicus, coby dobrý vojevůdce, nařídil své kavalerii, aby podnikla obchvat a zaútočila z boku a zezadu. Když Germanicovi jezdci zaútočili na křídla, v týlu Germánů se objevili jízdní lučištníci, kteří ze zad římské formace nepozorovaně objeli celou armádu. V tu ránu zaútočila i pěchota. Toto Germáni nevydrželi. Pravé křídlo se začalo stahovat z lesa a prchalo na pláň. Zároveň se ale zhroutilo levé křídlo, které začalo utíkat do lesa, odkud se stahovalo pravé křídlo. Následující zmatek způsobil, že Cheruskové byli zatlačováni do kopců. Náhle se ale lehce zranil Arminius. Situace začala být kritická. Zepředu útočily legie, zezadu jízda a boky začaly obtěžovat římské auxilie. Arminius se rozhodl pro útěk. Našel mezeru mezi římskými těžkoodděnci a napadl lučištníky, kteří byli jediní, kdo bránili mezeru. Do cesty se mu ale postavili oddíly Raetů, Vindeliků a Galů. Aby ho nikdo nepoznal, pomazal si obličej krví, které bylo na zemi více než dost. Údajně byl však poznán germánskými bojovníky v římských službách, kteří ho ale nachali běžet. Jiní takové štěstí neměli. Germáni byli hromadně pobíjeni římskými vojáky. Masakr trval až do večera. I přes úplné obklíčení se mnoha Germánům podařilo uniknout. Ti se poté zreorganizovali po boku kmene Angrivariů, které ale Germanicus poté porazil.

Důsledek

Na místě bitvy udělali Římané násep ozdobený zbraněmi padlých Germánů a jménami poražených národů. Ačkoli byly germánské kmeny sraženy na kolena, Germanicus je k Římské říši nepřipojil. Po bitvě vyvrcholil spor mezi ním a Tiberiem, který ho z Germánie stáhnul, a to i přes to, že Germanicus říkal, že za rok by mohl celou Germánii připojit. Dne 26. května roku 17 oslavil Germanicus v Římě triumf nad Cherusky, Angrivary, Chatty a dalšími kmeny, kteří sídlí v oblastech Polabí. Hned poté převzal velení vojsk na východní straně říše.
PŘEHLED SLAVNÝCH BITEV

bitvadatumprotivníkprotivník
Bitva u Trasimenského jezera24. červen, 217 př. n. l.KartágoŘímská republika
Bitva u Kann2. srpen, 216 př. n. l.KartágoŘímská republika
Bitva nad Metaurem207 př. n. l.KartágoŘímská republika
Bitva u Zamy19. říjen 202 př. n. l.KartágoŘímská republika, Numidie
Bitva u Kynoskefal197 př. n. l.MakedonieŘímská republika, Aitólský spolek
Bitva u Karrh53 př. n. l.Římská republikaParthská říše
Bitva o Alesii52 př. n. l.Římská republikaGalské kmeny
Bitva u Farsálu9. srpen 48 př. n. l.populárovéoptimáti
Bitva u Thapsu46 př. n. l.populárovéoptimáti
Bitva u Filipp42 př. n. l.členové triumvirátuCaesarovi vrazi
Bitva u Actia2. září roku 31 př. n. l.Octavianus a jeho stoupenciMarcus Antonius a jeho stoupenci, Ptolemaiovský Egypt
Bitva v Teutoburském lese9 n.l.Římská říšeGermánské kmeny (Cheruskové, Chattové, Brukteři, Chaukové...)
Bitva na pláni Idistavisorok 16Římská říšeGermánské kmeny
Bitva u Mons GraupiusZima 84Římská říšeKaledoňané
návod / historie / slavné bitvy / divy světa / císaři